www.bip.gov.pl
Prowadzone rejestry i archiwaDrukuj

PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA ORAZ SPOSOBY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH W NICH ZAWARTYCH

 • księga inwentarzowa środków trwałych
 • księga inwentarzowa wyposażenia i przedmiotów nietrwałych
 • księgozbiór
 • księgozbiór druków ścisłego zarachowania
 • ewidencja księgowo- finansowa
 • ewidencja czasu pracy
 • ewidencja wynagrodzeń pracowników - karty czasu pracy
 • ewidencja wyjść prywatnych i służbowych
 • ewidencja i rozliczanie zasiłków
 • ewidencja podatkowa
 • ewidencja zgłoszeń i rozliczeń ZUS
 • ewidencja kontrahentów
 • ewidencja korespondencji
 • ewidencja materiałowa i magazynowa
 • ewidencja wyposażenia pracowników sprzęt ochronny osobistej - odzież i obuwie robocze
 • rejestr szkoleń BHP
 • rejestr wypadków przy pracy
 • rejestr wypadków wychowanków
 • ewidencja badań profilaktycznych sanitarno-epidemiologicznych
 • dzienniki zajęć lekcyjne
 • dzienniki zajęć dodatkowych
 • ewidencja dzieci
 • ewidencja danych pracowników
 • rejestr zarządzeń
 • księga protokołów Rady Pedagogicznej
 • księga protokołów Rady Rodziców
 • księga zebrań z rodzicami
 • kronika
 • ewidencja dokumentacji archiwalnej
 • ewidencja oprogramowania.

Udostępnianie osobie trzeciej ewidencji, ksiąg i rejestrów lub jej części:

 1. do wglądu na terenie jednostki wymaga zgody kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej.
 2. po za siedzibą jednostki wymaga zgody pisemnej kierownika jednostki, oraz pozostawienia w jednostce potwierdzonego spisu przyjętych dokumentów chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej.
Utworzony: 2006-02-16 11:21:26
Opublikowany: 2006-02-16 11:51:58
Autor: Grzegorz Chodacki
Czytany: 2998 razy
Rejestr zmian


Biuletyn Informacji Publicznej